Länkar

Här samlar vi länkar som kan vara användbara. Länkarna är sorterade i alfabetisk ordning.

Faktura – Innehåll

Skatteverkets sida som förklarar vilka uppgifter en faktura ska innehålla.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.13/321574.html

Räkna ut din skatt

Här kan du enkelt göra en skatteberäkning om du till exempel sålt bostad, värdepapper eller har ett företag.

https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/

Sjukanmäl medarbetare

Här kan du som arbetsgivare sjukanmäla en medarbetare som varit sjuk i 14 dagar.

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/e-tjanster-for-arbetsgivare/anmal-sjukfranvaro#/anmalsjukfranvaro/formular

Skatteguiden

Guiden som förklarar de vanligaste skattereglerna.

https://www.bjornlunden.se/skatteguide

Verksamt.se

Här finns information och tjänster för dig som vill starta eller driver företag.

https://www.verksamt.se/