Bli digital småföretagare.
Ekonomiutveckling Väst AB erbjuder direktsamarbete via ”molnet”,
där kunden via internet enkelt kan sköta sin egen bokföring och
byrån bistår med avstämningar, momsredovisning och
lönehantering.

RÄKNA MED RESULTAT