Hållbarhetsrapport

– för hållbar redovisning

Enligt SRF lanserar de tillsammans med systemorganisationerna i Norge och Finland en ny gemensam standard för hållbarhetsrapportering (NSRS -Nordic Sustainibility Reporting Standard). Det är den första som är anpassad för små och medelstora företag.