Hållbarhetspolicy

Det är viktigt att alla tar ansvar för en bättre och mer hållbar morgondag. Vi är inget stort företag men är övertygade om att alla kan bidra med något för en bättre värld. Vi strävar därför efter en hållbar verksamhet där lönsamhet, miljöomtanke och samhällsengagemang går hand i hand.

Våra fokusområden för ett hållbart företagande

Bidra till en positiv samhällsutveckling

Vi är måna om att alla ska ha samma rätt till ett hållbart företagande med jämlika konkurrensförutsättningar. Därför vill vi hjälpa dig som kund på bästa sätt genom kvalitativa lösningar inom redovisning- och löneområdet. Det är dock viktigt att även du som kund tar ansvar. Därför granskas blivande kunder och deras företag innan samarbete påbörjas. På så sätt hjälper vi till att motverka ekonomisk brottlighet samtidigt som vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Under våren 2022 har företagets medarbetare genomgått en utbildning inom hållbarhetsredovisning.

Medarbetare och arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för goda arbetsvillkor och följer gällande lagar, regler och avtal. För oss är det viktigt med ett öppet arbetsklimat där de mänskliga rättigheterna respekteras.

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar vi förebyggande med individuella kontorsanpassade arbetsplatser för våra medarbetare, som exempelvis höj- och sänkbara skrivbord, sadelstolar och extra arbetsplatsbelysning. Arbetet ska i möjligaste mån även utföras i eget kontorsrum. Medarbetare i företaget erbjuds friskvårdsförmåner. Detta kan exempelvis varamassage och simning. Arbetstiderna kan också justeras efter behov utan att det påverkar leveranser av material till kund.

Våra medarbetare får även kontinuerlig fortbildning för att vidareutvecklas och få mer kompetens inom områdena lön, redovisning och skatt. Detta innebär att vi kan erbjuda dig som kund en helhetsbild av ditt företag och dess utveckling.

Miljö

För att minska vårt klimatavtryck arbetar vi med digitala tjänster. Digitala tjänster både ökar tillgängligheten för kunderna samtidigt som det sparar resurser i form av mindre resor samt mindre pappersförbrukning. Vid utbildningar försöker vi, så långt det är möjligt, att välja kollektiva resealternativ för att bidra till en hållbar utveckling.

Inom miljöområdet har vi också som målsättning att:

  • köpa återfyllda tonerkassetter
  • om möjligt välja papper där det ställs krav på varans miljöpåverkan, ex. svanen- eller EU Ecolabel-märkning
  • sortera och återvinna allt förbrukningsmaterial
  • agera resurseffektivt, och med livscykelperspektiv, i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna